Dalība klubā

Iestāšanās MMC Patrioti

Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kas atbilst zemāk minētajām prasībām:

Biedrības biedri (Member):

 • dienesta laiks Nacionālajos bruņotajos spēkos vai Zemessardzē ir bijis vismaz 3 gadi;
 • īpašumā ir motocikls, kvadricikls vai tricikls;
 • ir atbilstoša vadītāja kategorija, lai vadītu īpašumā esošo motociklu, kvadriciklu vai triciklu;
 • atbalsta Biedrības mērķus un ievēro biedru kopsapulcē pieņemtos lēmumus;
 • ievēro savstarpējās pieklājības normas piedaloties ceļu satiksmē pret citiem satiksmes dalībniekiem;
 • nav dalībnieks nevienā citā motoklubā;
 • ir samaksāta ikgadējā biedru nauda, vai ikmēneša biedra maksājums.

(Kļūstot par Biedrības biedru, iegūst balss tiesības Biedrības kopsapulcēs.)

Biedrības biedra kandidāti (Prospect):

 • dienesta laiks Nacionālajos bruņotajos spēkos vai Zemessardzē ir vismaz 2 gadi;
 • īpašumā ir motocikls, kvadricikls vai tricikls;
 • ir atbilstoša vadītāja kategorija, lai vadītu īpašumā esošo motociklu, kvadriciklu vai triciklu;
 • atbalsta Biedrības mērķus un ievēro biedru kopsapulcē pieņemtos lēmumus;
 • ievēro savstarpējās pieklājības normas piedaloties ceļu satiksmē pret citiem satiksmes dalībniekiem;
 • nav dalībnieks nevienā citā motoklubā;
 • ir samaksāta ikgadējā biedru nauda vai ikmēneša maksājums.

(Kandidāti nepiedalās Biedrības kopsapulcēs, un tiem nav balss tiesību.)

Biedrības biedra kandidātu kandidāti (Hangaround):

 • dienesta laiks Nacionālajos bruņotajos spēkos vai Zemessardzē ir vismaz 1 gads (ja vairs nav dienestā NBS vai ZS, tad ne mazāk kā 3 gadu pieredze dienestā NBS vai ZS);
 • īpašumā ir motocikls, kvadricikls vai tricikls;
 • ir atbilstoša vadītāja kategorija, lai vadītu īpašumā esošo motociklu, kvadriciklu vai triciklu;
 • atbalsta Biedrības mērķus un ievēro biedru kopsapulcē pieņemtos lēmumus;
 • ievēro savstarpējās pieklājības normas piedaloties ceļu satiksmē pret citiem satiksmes dalībniekiem;
 • nav dalībnieks nevienā citā motoklubā;

(Kandidātu kandidāti nepiedalās Biedrības kopsapulcēs, un tiem nav balss tiesību.)

Biedrības atbalstītāji (Supporter):

 • ir lojāli Latvijas valstij un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem;
 • neieņem nekāda veida amatus Biedrībā;
 • nemaksā ikgadējo vai ikmēneša maksājumu – to dalību Biedrības organizētajos pasākumos nodrošina Biedrības biedri.

(Atbalstītāji nepiedalās Biedrības kopsapulcēs, un tiem nav balss tiesību.)

Leave a Comment