Plānotie pasākumi

Salaspils pilsētas svētki 28.05.2016.

Pasākuma plāns:
1. no 15.00 (ja ir vēlme var ierasties ātrāk) līdz 15.20 pulcēšanās Salaspilī club house;
2. 15.30 izbraucam braucienā caur Salaspili Zigmāra un Jāņa vadībā;
3. 16.30 Salaspils pilsētas organizētais moto šovs;
4. 18.00 kopējais brauciens ar svētku dalībniekiem – tiks precizēts;
5. pēc vēlmēm dalība Salaspils pilsētas organizētajos svētku pasākumos.

Kontaktpersona par pasākumu: Zigmārs (m.t. +371 26438779)